หัวใจหรืออวัยวะที่ทำให้คนเรามีชีวิต สามารถเติมเต็มร่างกายด้วยพละกำลัง ป้องกันโรค ทำให้เรามีสติ ฯลฯ และเพื่อที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสุขภาพใจให้แข็งแรง แต่การดูแลรักษาหัวใจมีวิธีอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในดร.ฮาร์ต

นักแสดง: -
ผู้กำกับ: -
ประเภท: documentary