สถานการณ์อันน่าตื่นเต้น กับภารกิจที่น่าติดตามในเส้นทาง 7 จังหวัด บนเกาะคิวชู กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับ MISSION –INSPIRATION ของแดน และเอ๊ะ ที่จะพาเราไปรู้จัก และร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ผ่านการดำเนินชีวิตของทั้งสองคนเพื่อบอกเล่าเรื่องราว วิถีการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ ทัศนคติ สถานที่ วัฒนธรรม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมิได้นัดหมาย วินาทีที่แดน และเอ๊ะก้าวเท้าเหยียบแผ่นดินคิวชู นั่นก็นับว่าเป็นการเริ่มต้น ภารกิจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 30 วัน กับ 999 CD โดยสมบูรณ์

นักแสดง: พงศ์จักร พิษฐานพร, วรเวช ดานุวงศ์
ผู้กำกับ: ซังคิวแบนด์
ประเภท: drama