พบกับเทคนิค(ไม่)ลับ ฉบับคุณครู กับกลยุทธ์การสอนในเชิงจิตวิทยาการศึกษาที่สร้างสรรค์ ช่วยกระตุ้นให้เด็กรักการเรียนรู้ วิเคราะห์เป็น ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในห้องเรียนให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครู และ นักเรียน

นักแสดง: -
ผู้กำกับ: -
ประเภท: documentary