จะเป็นอย่างไรเมื่อชื่อเสียงของสถาบันดนตรีนั้นกำลังถูกสั่นคลอนโดยคู่แข่ง พวกเขาจึงตัดสินใจเข้าแข่งขันกับสถาบันคู่แข่งเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาดังเดิม

นักแสดง: เอเอฟ 11
ผู้กำกับ: ชีวธันย์ ภูสิทธิ์ศึกษา
ประเภท: drama