เรื่องราวเกี่ยวกับความลับของโรงเรียนที่กำลังรอวันเปิดเผย โดยที่ความลับเหล่านั้น ล้วนเป็นความลับที่แต่ละโรงเรียนอยากปิดเอาไว้ไม่ให้นักเรียนรู้

นักแสดง: ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล, ปาณิศรา มณฑารัตน์, วีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร, สุรพล พูนพิริยะ, ณิชชา ธิติคณานนท์
ผู้กำกับ: จุฑามาส แก้วชาติ
ประเภท: horror