ตอนทั้งหมด

พระราชพัชรมานิต (พระชยสาโรภิกขุ) มอบพรปีใหม่ 2563
5.2K
60
3 นาที
พระภาวนาโพธิคุณ มอบพรปีใหม่ 2563
1.6K
9
2 นาที
พระมหาธีรนาถ มอบพรปีใหม่ 2563
1.2K
4
2 นาที