ตอนทั้งหมด

Ep.01 : สรุปกิจวัตรประจำวัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5
265
40 นาที นาที
Ep.02 : สรุปกิจวัตรประจำวัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5
175
40 นาที นาที
Ep.03 : สรุปกิจวัตรประจำวัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5
172
40 นาที นาที