ตอนทั้งหมด

Ep.31 : สรุปกิจวัตรประจำวัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5
308
40 นาที นาที
Ep.30 : สรุปกิจวัตรประจำวัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5
45
40 นาที นาที
Ep.29 : สรุปกิจวัตรประจำวัน สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 5
74
40 นาที นาที