ตอนทั้งหมด

The Passion - EP1 : การให้ด้วยใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน l ครูสุ อาสาแบกเป้เที่ยว
2
25 นาที
The Passion - EP2 : หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ในชีวิตจริง l ขวัญชัย ปรีดี ผู้สร้างหมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี
3
20 นาที
The Passion - EP03 : หนึ่งพลังเสียงช่วยขับเคลื่อนการศึกษา l ตาว ตวงพลอย เพจ "WavED"
4
20 นาที