ตอนทั้งหมด

I AM Ep11. COSMETIC SCIENCE นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : ทรูปลูกปัญญา Station
30 นาที
I AM Ep10. DIETITIAN นักกำหนดอาหาร : ทรูปลูกปัญญา Station
30 นาที
I AM Ep9. AIR TRAFFIC CONTROLLER เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ : ทรูปลูกปัญญา Station
18
1
30 นาที