ตอนทั้งหมด

I AM Ep13. GAME DEVELOPER นักพัฒนาเกม : ทรูปลูกปัญญา Station
3
30 นาที
I AM Ep12. SOCIAL ENTREPRENEUR IN SUSTAINABLE TOURISM ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : ทรูปลูกปัญญา Station
30 นาที
I AM Ep11. COSMETIC SCIENCE นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : ทรูปลูกปัญญา Station
30 นาที