ตอนทั้งหมด

The Passion - EP09 : การศึกษาต้องขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ : ทรูปลูกปัญญา Station
59
4
29 นาที
The Passion - EP08 : คนพิการควรมีการศึกษาที่เท่าเทียมกับทุกคน จูน เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ : ทรูปลูกปัญญา Station
6
29 นาที
The Passion - EP07 : ครูผู้ส่งต่อโอกาส ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ : ทรูปลูกปัญญา Station
3
30 นาที