ตอนทั้งหมด

ตลกยกนิ้ว ตอนที่ 5-1
945
6
30 นาที
ตลกยกนิ้ว ตอนที่ 5-2
780
2
30 นาที
ตลกยกนิ้ว ตอนที่ 5-3
828
3
30 นาที