ตอนทั้งหมด

State Quarantine แหล่งเพาะเชื้อ COVID-19
301
6 นาที
เปิดโมเดลต้นเหตุจอร์จ ฟลอยด์ตาย
229
2
3 นาที