ตอนทั้งหมด

State Quarantine แหล่งเพาะเชื้อ COVID-19
69
6 นาที
เปิดโมเดลต้นเหตุจอร์จ ฟลอยด์ตาย
188
1
3 นาที